மரண அறிவித்தல்18 minutes ago

திரு. செந்திநாதன் சீனிவாசகம்

-
மட்டக்களப்பு, Sri Lanka
மரண அறிவித்தல்5 hours ago

திரு. சின்னத்துரை அருளானந்தன்

-
யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka
மரண அறிவித்தல்1 day ago

திரு. சின்னத்தம்பி கந்தசாமி

-
நயினாதீவு, Sri Lanka
மரண அறிவித்தல்1 day ago
மரண அறிவித்தல்1 day ago

திரு. முருகேசு தர்மராஜா

-
யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka