Mr. Visvalingam Mathiyaparanam

1961 - 2024

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Kasippilai Ganeshalingam

1961 - 2024

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Rex Subramaniam

1949 - 2023

மன்னார், இலங்கை

Switzerland

மன்னார், இலங்கை

Switzerland

Mr. Thillaiyambalam Sasikumar

1973 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Manoharan Murugathas

1965 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mrs. Thiyagarajah Sarashwathy

1954 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Sangar Egamparanathan

1971 - 2023

நயினாதீவு, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

நயினாதீவு, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mrs. Sellathurai Kanagammah

1938 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Thurai Sivapatham

1938 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Sureshkumar Thirunavukkarasu

1970 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Thavarajah Rajkumar

1972 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Subramaniam Naguleshwaran

1979 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

யாழ்ப்பாணம், Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

யாழ்ப்பாணம், Switzerland

Mr. Alvan Sagathevan

1941 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland, France

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland, France

Mr. Sinnathamby Paramsothy

1931 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

முல்லைத்தீவு, Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

முல்லைத்தீவு, Switzerland

Mr. Paransothy Ravichandran

1969 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Manickam Sriswaran

1964 - 2022

சுன்னாகம், யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

சுன்னாகம், யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Parinthan Sivagurunathan

1971 - 2022

அச்சுவேலி, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

அச்சுவேலி, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Ms. Jeyanthini

1957 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

கொழும்பு, Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

கொழும்பு, Switzerland

Mr. Siva Sivalingam

1967 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mr. Nadeshan Mathiyaparanam

1952 - 2022

கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

Mrs. Nagalingam Rajeshwary (Pavalam)

1952 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

Switzerland