Mrs. Parameshwary Thiyagarajah

1930 - 2023

மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், Canada

மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், Canada

Mr. Malavarayar visvalingam

1939 - 2023

மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, இலங்கை

மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, இலங்கை

Mrs. Balambikai Sivabalasegaram

1928 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, இலங்கை, London, United Kingdom, மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, இலங்கை, London, United Kingdom, மலேசியா

Mrs. Theivendraranee Velayuther

1934 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை, மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை, மலேசியா

Mr. Sangarapillai Vivekananthan

1943 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

மலேசியா

Mrs. Sugirtham Arnold

1928 - 2023

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

கொழும்பு, United Kingdom, மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

கொழும்பு, United Kingdom, மலேசியா

Mr. Muththusamy Thirunavukkarasu

1940 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

மலேசியா

Mr. Sinnappu Nadesapiila, Puvaneshwary Nadesapillai

- 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

யாழ்ப்பாணம், மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

யாழ்ப்பாணம், மலேசியா

Mr. Lasarace Nelson Amburuce

1941 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

இலங்கை, Germany, மலேசியா

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

இலங்கை, Germany, மலேசியா

Mr. Namasivayam Jegatheeswaran (Eesan)

1964 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

France

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

France

Mr. Nagalingam Balasubramaniam

1961 - 2022

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

மலேசியா, France

யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

மலேசியா, France

Mr. Satkunam Mukunthan

1978 - 2022

கோப்பாய், யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

France

கோப்பாய், யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

France

Mr. Kanthaiyya Vivekandaraja

1941 - 2021

கோப்பாய், யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

மலேசியா, France

கோப்பாய், யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

மலேசியா, France